Niet zo lekker in je velletje? Zoek hulp!

Uit onderzoek van de GGZ blijkt dat het aantal verwijzingen naar een psycholoog of psychiater de laatste maand met bijna 80% is afgenomen. En dat terwijl één op de drie Nederlands aangeeft psychische klachten te ervaren sinds de coronacrisis. In het consumentenprogramma Kassa riep Jacobine Geel, de bestuursvoorzitter van GGZ Nederland, mensen op om niet onnodig lang rond te blijven lopen met psychische klachten, maar zo nodig contact op te nemen met de huisarts. Meer tips en hulplijnen kun je vinden op onze pagina NietZoLekkerInJeVelletje.