OMDENKDONDERDAG

gray spacecraft taking off during daytime

Wetenschap kan soms heel langzaam gaan: bepalen van je onderzoeksonderwerp, inlezen, onderzoeken, publiceren… Zo kon het peerreview-proces (bekijken en becommentariëren van wetenschappelijke stukken van anderen) zo zes maanden tot een jaar duren. Maar ten tijden van corona gaat dat in sommige vakgebieden ineens veel sneller. Zo kan de wetenschap snel bijdragen aan de aanpak van het virus én andere nijpende kwesties. Lukt het om de wetenschap in deze hogere versnelling te houden?