WEETJE-WOENSDAG

Iedereen: jong, oud, man, vrouw, kan in zijn of haar leven te maken krijgen met een angststoornis. Vaak ontstaat die al op jonge leeftijd, vanaf 15 jaar. Maar wist je ook dat praten hiervoor echt kan helpen? In een recente peiling gaf 48-52% van de mensen met (signalen van) een angststoornis aan minder last te hebben van de angststoornis wanneer hij of zij erover praat.